Alwin Burke

Hoofd docent

Ik ben leraar in het basisonderwijs op een school in Rotterdam-Noord. Binnen Sabi Yu Rutu draag ik de verantwoordelijkheid voor het lesprogramma dat wij de kinderen aanbieden. 


Zelf geef ik Algemene geschiedenis aan onze bovenbouw. Dat zijn de leerlingen van 10 tot en met 15 jaar. Bij deze lessen bied ik leerstof aan die wij relevant vinden voor onze leerlingen met een link naar de Afrikaanse diaspora. Naast de gebruikelijke kennisoverdracht vind ik het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om zelf ontdekkend te leren. 


Verder zorg ik samen met onder anderen Guno MacIntosch voor de verbinding, samenwerking en uitwisseling met andere Sabi Yu Rutu-initiatieven in het land. Ook ben ik nauw betrokken bij de opzet en ontwikkeling van een eigen, op te richten reguliere Sabi Yu Rutu basisschool.